Principles

The Samoa Voyaging Socety (SVS) works to promote positive Samoan cultural values, respect for the ocean and nature, individual and social responsibility, discipline and integrity.


The SVS considers that the reintroduction of traditional sailing in Samoa will provide opportunities for youth development (sports, leadership), environmental awareness, cultural development and, potentially, tourism opportunities such as whale watching and adventure tours.


SVS is developing hands-on educational and training programmes in traditional sailing and navigation. The programmes will target young Samoan youth including school children, school leavers and other interested groups. The task of learning traditional sailing and navigation skills also develops leadership and discipline among the youth, leading to well-rounded young people capable of contributing positively to the growth of this nation.

Saturday, August 13, 2011

13th August 2011

Position: Del Monte Beach, Monterey Bay; California

Talofa lava Samoa o au o Faapau Feliuai o lea fai atu sau tala e uiga I le folauga mai NZ sei paia San Francisco .Amata mai NZ ile malulu ae faaiu foi ile malulu Samoa ele faigofie folauga a tuaa iaso anamua o le taimi lenei mafana le mafutaga a tagata ole pasefika e ala I folauga.E faaali ait u ma aga faa-Samoa.O lo’o faatafafao tagata I luga le vaa ma faamatala iai tu ma aga faa-Samoa .Ia alofa le Atua vaelua tutusa so tatou manuia ma nofo tapuai mai pea ao alofaiva au tama fanau ile manava ole moana

SOIFUA.
Faapau Faliuai

No comments:

Post a Comment