Principles

The Samoa Voyaging Socety (SVS) works to promote positive Samoan cultural values, respect for the ocean and nature, individual and social responsibility, discipline and integrity.


The SVS considers that the reintroduction of traditional sailing in Samoa will provide opportunities for youth development (sports, leadership), environmental awareness, cultural development and, potentially, tourism opportunities such as whale watching and adventure tours.


SVS is developing hands-on educational and training programmes in traditional sailing and navigation. The programmes will target young Samoan youth including school children, school leavers and other interested groups. The task of learning traditional sailing and navigation skills also develops leadership and discipline among the youth, leading to well-rounded young people capable of contributing positively to the growth of this nation.

Thursday, August 11, 2011

Reflections from the Crew - Taleni

Date: 10th August 2011
Position: Treasure Island, San Francisco


Talofa Samoa,

E muaumua ona viia le alofa o le Atua ma lona agalelei na mafai ai e matou ona tulaueleele i laufanua o San Francisco nei. Faafetai i lana puipuiga ma lana leoleoga i ai matou a'o matou folau mai ai i luga o le vasa. E lagona lava le faagaeetia o le loto ma le mimita o le agaga, ona o se taimi muamua lenei ua mafai e au ona tu laueleele i San Francisco i totonu o le malo tele o Amerika nei. E momoli le faafetai i tama ma tina, o uso, ma tuafafine olo'o alala ma papa'a'ao i San Francisco nei, i le tausiga o i matou i mea taumafa, o lavalava ma isi lava mea e le mafai ona laulau ina atu. Ae pau lava lona lave o S.F. o le malulu. Ae sa mafanafana lava aua sa matotou moemoe i le Hotel, Mariott. O lo'o sologa lelei lava mea uma na matou sauni nei e folau atu i Monterrey.

Soifua,
Taleni Aiolupotea

Gaualofa

No comments:

Post a Comment