Principles

The Samoa Voyaging Socety (SVS) works to promote positive Samoan cultural values, respect for the ocean and nature, individual and social responsibility, discipline and integrity.


The SVS considers that the reintroduction of traditional sailing in Samoa will provide opportunities for youth development (sports, leadership), environmental awareness, cultural development and, potentially, tourism opportunities such as whale watching and adventure tours.


SVS is developing hands-on educational and training programmes in traditional sailing and navigation. The programmes will target young Samoan youth including school children, school leavers and other interested groups. The task of learning traditional sailing and navigation skills also develops leadership and discipline among the youth, leading to well-rounded young people capable of contributing positively to the growth of this nation.

Sunday, August 7, 2011

Reflections from the Crew - Faapau

Date: 7th August 2011

Position: Treasure Island, San Francisco

Talofa Samoa faamalo i le taupuaiga, famalo foi I le Aiga Folau le Tapuai. O le 'a tamua i le polokalame o se tala fiafia mai I le folaugaa o lea e manuia lava le au va’a. O se tala fiafia ia te au I atunu’u na matou o mai o Talaga uma o folauga I aso anamua sa amata mai lava I le tatou atunuu. Pau lava le tatalo a le auva’a o lau tapuaiga ao alo faiva au tama fanau . O te le masalosalo foi aua o le Atua e muamua o ia foi e mulimuli ia tei tatou uma. Molimoli atu alofaga o le auvaa I le tapuaiga a le afioga i le Ao o le Malo, o le faatama o le Sosaiete o le Aiga Folau o Samoa, male atunuu atoa e pele I le loto.

Soifua,
Faapau Faleiai.

No comments:

Post a Comment